POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.ulmax.com.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.ulmax.com.pl (dalej jako: Strona) jest PHU ULMAX z siedzibą: 01-121 Warszawa, ul.Monte Cassino 6/32, numer NIP: 5270158558, zgodnie z rejestracją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);

c. poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in.bezpiecznego protokołu szyfrowania.

4. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 2. Informacje zbierane w formularzach

1. Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Możemy ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci komunikacji z użytkownikami Strony). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


§ 3. Udostępnienie i powierzenie danych

1. Przekazane nam dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Jako Administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi obsługi informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy.

4. Dane przekazywane przez użytkowników Strony lub w ramach komunikacji lub przekazywania informacji Administrator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do realizacji celu przetwarzania, w tym usług informatycznych.


§ 4. Przetwarzanie innych danych

1. Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy również dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

2. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.

3. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji.

4. Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami przez okres działalności PHU ULMAX.

5. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.


§ 5. Informacja o plikach cookies

1. Na Stronie korzystamy z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. zapewnienia prawidłowego działania Strony,

b. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i jej podstronach.


§ 6. Login serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, można zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.


§ 7. Twoje Prawa

1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

2. Pamiętaj, że w stosunku do przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych w rozumieniu RODO. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że doszło do naruszenia ochrony danych.

3. W zakresie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@ulmax.com.pl.